FRANÇAIS | ESPAÑOL
Oblatio
León Dorado Mario
León Dorado Mario
OMI

Oblatio 8 - 2014/2
  • El testimonio de los oblatos en el Sahara - pag. 243-250
General Councilor for Canada-US
OMI - Directeur des études et recherches oblates
Archiviste omi, Marseille, France
National Director of Oblate Associates in the U.S. Province
General House, Rome
OMI - España
OMI - Haiti Bishop
Associate OMI
OMI - Canada
OMI - Lacombe
OMI - Poland